99. Rycerka Górna Kolonia/Roztoki-Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy-Wielka Racza-Przełęcz Przegibek-Schronisko PTTK

komentarzy: 0

###### Statystyki trasy: 

data wycieczki czas trwania przebyty dystans
06.01.2016 07:51 21,58 km
 
przewyższenie łącznie pod górę
555 m 1863 m
 
  ** spaloych kalorii: 4852
   
zrzucono w trakcie wyprawy - burgerów : 9 ,  kostek czekolady: 152

** przy założeniu że 1 burger=ok 560 kcal, kostaka czekolady = ok 32 kcal

* wartośc orientacyjna, przyblizona wyliczona aplikacją ENDOMONDO z uwzglednieniem wieku, płci i "masy ciała"

 

 

 

1. Rycerka Kolonia - Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy

szlak : żółty (czas przejścia: 120 min ; długość odcinka: 4,58 km ,

dystans w górę: 3,98 km ( 87 %), w dół: 0,6 km ( 13 %)

 

"Rycerka Kolonia – przysiółek Rycerki Górnej, wsi położonej w Beskidzie Żywieckim. Leży w dolinie Rycerskiego Potoku i jego dopływu – potoku Plaskórówka. 


Założona została w 1873 r. przez osadników austriackich ze Styrii, sprowadzonych przez właścicieli tych terenów, Habsburgów z Żywca. Początkowo pracowali oni przy wyrębie lasów, później wielu z nich w poszukiwaniu pracy udało się do innych rejonów Galicji lub na Węgry. Pozostałością po nich są niemiecko brzmiące nazwiska, noszone do dziś przez niektórych mieszkańców Kolonii.


W latach 1945 - 1991 stacjonowała tu strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza. Z dniem 16.05.1991 roku strażnica została przejęta przez Straż Graniczną.


Już u zarania turystyki w tych górach Kolonia była, podobnie jak dzisiaj, punktem wyjścia wycieczek na Wielką Raczę. Z tego też powodu już w 1910 r. Towarzystwo Tatrzańskie założyło w Rycerkach stacje turystyczne.


Od 1972 r. w miejscowej szkole funkcjonuje całoroczne schronisko młodzieżowe PTSM. Działa również kilka ośrodków wypoczynkowych, a w przeszłości zimą także wyciąg narciarski

W Kolonii zaczyna i kończy bieg kilka szlaków turystyki pieszej i rowerowej. Do 2011 istniał jeszcze szlak szlak turystyczny niebieski do Zwardonia, ale został zlikwidowany przez PTTK


Schronisko PTTK na Wielkiej Raczy – górskie schronisko turystyczne, położone tuż poniżej szczytu Wielkiej Raczy (1236 m) w Beskidzie Żywieckim.Schronisko zostało wzniesione w 1934 roku przez bielski oddział PTT. W połowie sierpnia 1939 r., w obliczu narastającego zagrożenia niemieckiego, w budynku schroniska pojawiła się drużyna KOP z zadaniem obserwacji doliny rzeki Kisucy w rejonie Czadcy, gdzie gromadziły się już transporty z oddziałami niemieckiej 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty gen. Otta. Długoletni gospodarz schroniska, Bronisław Jarosz, przygotowywał się do opuszczenia obiektu, gdyż z dniem 1 września miał objąć schronisko PTT w Zwardoniu. 


W czasie II wojny światowej przejęło je Beskidenverein i znajdował się w nim posterunek żandarmerii Wehrmachtu, jednak obiekt nie został zamknięty. W 1940 r. gospodarzem schroniska został ponownie Bronisław Jarosz.


Po przejściu frontu wiosną 1945 r. schronisko, trafione pociskami artyleryjskimi, a następnie wyszabrowane, przedstawiało żałosny widok. Bronisław Jarosz z karabinem w ręku ścigał szabrowników aż do Oszczadnicy, jednak był w stanie zabezpieczyć tylko to, co sam potrafił udźwignąć. Na skutek ograniczeń w poruszaniu się w strefie nadgranicznej schronisko zaczęło niszczeć, a PTT nie miało możliwości zapewnienia mu opieki. W 1964 roku na Wielką Raczę przybyła komisja PTTK, która miała zadecydować o rozbiórce schroniska. Na szczęście komisja nie była jednomyślna i zdecydowano nie o zamknięciu obiektu, a o jego generalnym remoncie.


1 września 2005 roku schronisko będąc nadal własnością PTTK przeszło w ajencję Polskich Schronisk Turystycznych THF (do października 2007)


Schronisko oferuje 50 miejsc noclegowych w pokojach od 5 do 8 osobowych. Dodatkowo można nocować w pokojach wieloosobowych (10-osobowych). Goście schroniska mają dostęp do bufetu z jadalnią."
2. Schronisko - Wielka Racza

szlak : (czas przejścia: 2 min ; długość odcinka: 0,1 km ,

dystans w górę: 0,09 km ( 90 %), w dół: 0,01 km ( 10 %)

 

"Wielka Racza (słow. Veľká Rača, 1236 m n.p.m.) – najwyższy szczyt grupy Wielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim (na Słowacji są to Beskidy Kysuckie).


Wielka Racza jest całkowicie zalesiona, ale na jej wierzchołku jest trawiasta hala, z której rozciąga się szeroka panorama z charakterystyczną grupą Małej Fatry. Szczyt jest też największą górą Beskidów Kysuckich (słowackiej części Beskidu Żywieckiego) i jednym z najwyższych szczytów Beskidu Żywieckiego. Obserwację widoków ułatwia plaftorma widokowa wybudowana w 1997 r. wspólnie przez Polaków i Słowaków.


Na szczycie znajduje się schronisko PTTK na Wielkiej Raczy. Poniżej szczytu po stronie słowackiej znajduje się kompleks narciarski (Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica) położony na wysokości 639-1048 m n.p.m.


#####   HISTORIA

Wzmianka o Wielkiej Raczy pojawia się już w dokumencie z 1417 roku. W połowie XVI wieku wypasali na niej swoje stada Wołosi. Wkrótce potem między pasterzami z posiadłości ziemskich Budatina i Streczna (Budatinske a Strcnanške panstvo) dochodziło do krwawych walk o tereny pasterskie. W XVII i XIX wieku w lasach Wielkiej Raczy i w okolicach ukrywali się zbójnicy, na których urządzano obławy z udziałem miejscowej ludności okradanej przez zbójników. Wielka Racza była doskonałym punktem obserwacyjnym, co wykorzystali Niemcy, w czasie II wojny światowej urządzając w schronisku posterunek żandarmerii. Mimo to w lasach Wielkiej Raczy przez 4 lata w ukrywał się Karol Peterman. Był synem niemieckiego kolonisty, ale czuł się Polakiem i zdezerterował z niemieckiej armii. Po wojnie, aż do późnych lat 50. Wielka Racza i znajdujące się na niej schronisko były dla turystów praktycznie niedostępne. Ówczesne komunistyczne władze nie zezwalały chodzić wzdłuż granicy państwowej, można było tylko po wylegitymowaniu się u dozorcy w Rycerce Dolnej pobrać klucze do schroniska i dojść do niego drogą. Od 1 lipca 1999 r., zgodnie z podpisaną ze stroną słowacką umową, na Wielkiej Raczy funkcjonowało do 21 grudnia 2007 r. na szlaku turystycznym przejście graniczne Wielka Racza - Veľká Rača dla ruchu pieszego, rowerowego i narciarskiego


#####  PRZYRODA

Z rzadkich w Polsce gatunków roślin stwierdzono występowanie dzwonka piłkowanego, tojadu morawskiego, tocji karpackiej[6]. Na słowackich stokach Wielkiej Raczy w 1976 utworzono rezerwat przyrody Veľká Rača o powierzchni 313 ha. W rezerwacie tym znajdują się fragmenty naturalnego boru jodłowo-świerkowego, piaskowcowe wychodnie i liczne niby-jaskinie zwane skalnymi dziurami (skalné diery). Z rzadkich roślin występują tutaj m.in. gołek białawy, goryczka trojeściowa, urdzik karpacki, lilia złotogłów, a ze zwierząt cietrzew i ryś. Trawiasta platforma szczytowa Wielkiej Raczy nie jest wytworzoną przez ludzi polaną, lecz naturalnego pochodzenia halą, mimo, że naturalna górna granica lasu przebiega w tej części Beskidów około 150 m powyżej. Naturalnego pochodzenia jest również otaczająca tę halę karłowata buczyna


Istnieje wiele hipotez wyjaśniających pochodzenie nazwy Racza. Nazwa ta występuje w dokumentach już z XVII i XVIII w jako Rayca. Andrzej Komoniecki w swoim Dziejopisie żywieckim przypuszcza, że musi ona być związana z nazwą pobliskiej miejscowości Rajcza. Podaje też podanie, że Komorowscy będący właścicielami „państwa żywieckiego” toczyli spory o granice z właścicielami węgierskimi. Po dojściu do porozumienia raczyli się winem i stąd niby miałaby pochodzić nazwa. W gwarze żywieckiej słowo rajczula oznacza zagrodę dla owiec. Aleksy Siemionow w Studiach beskidzko-tatrzańskich (1992 r.) zaś pisze, że nazwa góry pochodzi od staropolskiego słowa rac, racz oznaczającego rycerza i miałaby związek z nazwami miejscowości Rycerka Górna, Rycerka Dolna , będącymi kiedyś własnością rycerską"
3. Wielka Racza - Przełęcz Przegibek

szlak : czerwony (czas przejścia: 205 min ; długość odcinka: 10 km ,

dystans w górę: 3,7 km ( 37 %), w dół: 6,3 km ( 63 %)

 

"Przełęcz Przegibek – przełęcz w Beskidzie Żywieckim (województwo śląskie, powiat żywiecki, gmina Rajcza). Znajduje się w grupie Wielkiej Raczy, w paśmie granicznym pomiędzy szczytem Bendoszki Wielkiej (1144 m) a Banią (1124 m) na wysokości 1000 m n.p.m. Po zachodniej stronie przełęczy Przegibek znajduje się niewielkie wzniesienie zwane Bendoszką Małą (1037 m). Na przełęczy i jej zachodnich stokach znajduje się osiedle Przegibek należące do wsi Rycerka Górna (liczba mieszkańców to około 30 osób) składające się z kilku zabudowań. Osiedle to należy do najwyżej położonych w Beskidzie Żywieckim.


Na Przegibku znajdują się niemieckie umocnienia z okresu II wojny światowej. To tam na wycofujących się pod naporem wojsk radzieckich Niemców uderzyła partyzantka radziecka – tzw. Grupa Kalinowskiego w sile 50 ludzi. W wyniku ataku Niemcy zostali zmuszeni do wycofania się w rejon wzniesienia Praszywki. 


Na przełęczy znajduje się schronisko PTTK na Przełęczy Przegibek. Przy stoku narciarskim znajduje się także krzyż, poświęcony zmarłym druhom, postawiony zimą 2009 roku przez harcerzy 1 Koszalińskiej Drużyny Harcerzy ""Zielona""."
4. Przełęcz Przegibek - Schronisko PTTK na Przełeczy Przegibek

szlak : czarny (czas przejścia: 15 min ; długość odcinka: 0,9 km ,

dystans w górę: 0,6 km ( 67 %), w dół: 0,3 km ( 33 %)

 

"Schronisko PTTK na Przełęczy Przegibek – schronisko turystyczne położone w południowo-zachodniej części Beskidu Żywieckiego, na wysokości 1000 m n.p.m..


Schronisko leży na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, otoczone widokami na Wielką i Małą Rycerzową oraz Wielką i Małą Raczę.

W sierpniu 2009 schronisko PTTK na Przełęczy Przegibek otrzymało pierwsze miejsce w rankingu schronisk górskich, sporządzonym przez polski magazyn turystyki górskiej n.p.m.. Dwa lata później zajęło 6 pozycję


#####  HISTORIA

Wybudowane zostało w 1923 roku przez Józefa Pietrusiewicza z Żywca, choć Edward Moskała podaje rok 1931 - wówczas na przełęczy miał powstać niewielki prywatny budynek (domek letniskowy), odkupiony w 1935 przez koło PTT z Dziedzic (wcześniej PTT posiadało tutaj stację turystyczną). W budynku oficjalnie otwarto schronisko jeszcze w tym samym roku - posiadało 7 miejsc noclegowych w zimie i 20 w lecie. 


Początkowo działało jako niezagospodarowany schron turystyczny, ale w 1937 roku ruszyła rozbudowa - dobudowano kuchnię, przedłużono ganek, zakupiono także nowe łóżka i od 1938 obiekt przyjmował turystów cały rok.


Podczas II wojny światowej schroniskiem administrowało Beskidenverein (oddział Żywiec). Po wojnie, rozszabrowane, przez pierwsze lata oferowało bardzo prymitywne warunki, dopiero w 1958 rozpoczyna się modernizacja i przebudowa - m.in. powstała dzisiejsza jadalnia, ocieplono poddasze i uzyskano tam 10 dodatkowych miejsc noclegowych


W latach 60. obok schroniska powstało małe alpinarium. Dobudowano także kuchnię turystyczną oraz szopę gospodarczą, doprowadzono także wodę ze źródeł pod Bendoszką oraz pojawiła się energia elektryczna. W 1987 roku poszerzono wschodnie skrzydło budynku oraz podniesiono dach. Obecnie schronisko prowadzą Anna i Janusz Frontowie.


#####  WARUNKI

Schronisko oferuje 38 miejsc noclegowych w pokojach 2-, 4-, 6- i 12-osobowych. W razie braku miejsc możliwy jest także nocleg poza pokojami na własnej karimacie. Przed schroniskiem wyznaczone jest miejsce do rozbicia namiotów. Można korzystać z telewizora oraz stołu do tenisa stołowego, a także z paleniska do pieczenia kiełbasek. Do dyspozycji turystów jest bufet i jadalnia. Schronisko oferuje także wypożyczalnię rakiet śnieżnych."
5. Schronisko PTTK na Przełeczy - Rycerka Kolonia / powrót na parking

szlak : zielony (czas przejścia: 70 min ; długość odcinka: 3,97 km ,

dystans w górę: 1 km ( 25 %), w dół: 2,97 km ( 75 %)

 

 
 

#### Mapka podglądowa 

Wiecej MAP:  przekrój, przebieg, wysokosci, nachylenie, prędkość, tempo,

 

 

 

### Galeria trasy (kliknij w zdjęcie) : 

 

 

### Moje ruchome obrazki: 

 
 
 
## Serwis pogodowy: KRAJOWY INSTYTUT METEOROLOGII
  


 

 

 

 

 

 

Kategorie wpisu: beskid żywiecki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Opisy dla poszczególnych punktów trasy zaczerpnięte z Wikipedii
zdjęcia,wyliczenia tras - własne..

Ja na Facebooku


Instagram


Pogoda

temperatura
ciśnienie

Ostrzeżenia meteo

prognoza ostrzeżeń meteo na najbliższe 24h 
Ostrzeżenia meteo dla Polski i Europy - serwis meteoalarm

Warunki śniegowe