106. Wisła Jurzyków-Stożek-Soszów-Wisła Centrum

komentarzy: 0

##### Statystyki trasy:

data wycieczki czas trwania przebyty dystans
17.04.2016 r. 05:04 19,74 km
 
minimalna maksymalna przewyższenie
421 m 987 m 566 m
   
całkowity dystans po płaskim dystans w górę w dół
2,77 km 8,59 km 8,16 km

 

 

 

1. Wisła Dzechcinka (osiedle Jurzyków) - Stożek Mały

szlak : żółty (czas przejścia: 70 min ; długość odcinka: 3,35 km ,

dystans w górę: 2,65 km ( 79 %), w dół: 0,7 km ( 21 %)

 

 
2. Stożek Mały - Schronisko PTTK na Stożku

szlak : czerwony (czas przejścia: 30 min ; długość odcinka: 1,27 km ,

dystans w górę: 0,9 km ( 71 %), w dół: 0,37 km ( 29 %)

 

"Schronisko PTTK na Stożku zostało oddane do użytku 9 lipca 1922 roku. Jest to najstarsze istniejące polskie schronisko w Beskidzie Śląskim (a po rozbiórce obiektu na Markowych Szczawinach najdłużej działające nieprzerwanie polskie schronisko w całych Beskidach). Znacznie wcześniej, bo w 1913 otwarto na Ropiczce (obecnie w Czechach) pierwsze polskie schronisko na zachód od Babiej Góry, które jednak 5 lat później spłonęło.Historia

Oficjalny wniosek budowy polskiego schroniska na Stożku wysunął już w 1910 r., krótko po ukonstytuowaniu się Polskiego Towarzystwa Turystycznego „Beskid” w Cieszynie, członek jego zarządu Jan Galicz. Wybrano teren pod szczytem góry i przeprowadzono wstępne rozmowy z jego właścicielami, Ewą Podżorską i Andrzejem Byrtusem. 25 listopada 1910 r. inny członek zarządu, Jan Kotas, w Wiśle podpisał z wymienionymi wyżej właścicielami umowę wstępną w sprawie sprzedaży Towarzystwu parceli o powierzchni pół morgi za cenę 120 koron austriackich. Obecny przy tym gajowy Komory Cieszyńskiej powiadomił jednak o tym fakcie nadleśnictwo, a to z kolei dyrekcję Komory. Komora stanęła tu w sposób nieformalny na straży interesów niemieckiej turystyki na tym terenie oraz niemieckiej organizacji turystycznej Beskidenverein i pod groźbą pozbawienia pracy w podległych jej lasach zmusiła właścicieli gruntu do wycofania się z umowy.


Sprawa ta nabrała rozgłosu i zakończyła się głośnym skandalem, kiedy ksiądz Józef Londzin, członek zarządu polskiego Towarzystwa Turystycznego, a jednocześnie poseł do parlamentu w Wiedniu, uczynił ją tematem swej interpelacji poselskiej. W jej wyniku wdrożone zostało dochodzenie, które jednak przedłużało się i wybuch I wojny światowej przekreślił plany budowy schroniska.


Ponieważ z powodu podziału Śląska Cieszyńskiego pozbawioną sensu stała się odbudowa spalonego schroniska na Ropiczce, na posiedzeniu zarządu PTT „Beskid” w dniu 31 maja 1919 r. podjęta została uchwała o natychmiastowym przystąpieniu do zarzuconej przed wojną budowy schroniska na Stożku. Koszt budowy miał wynieść 250 tys. koron, a Towarzystwo posiadało jedynie 60 tys. koron. Podobnie jak w przypadku Ropiczki odwołano się do ofiarności społeczeństwa. Zbiórka funduszy pozwoliła dr. Kotasowi na kupno parceli oraz rozpoczęcie budowy obiektu, zaprojektowanego przez Stanisława Chorubskiego. 


Kamień węgielny pod budowę schroniska na Stożku położono uroczyście 30 maja 1920 r. W międzyczasie PTT „Beskid” 5 lutego 1921 r. przystąpiło do PTT i występowało odtąd jako Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid Śląski” w Cieszynie. Głównym motorem całej budowy był Jan Galicz, któremu dzielnie sekundował młody wówczas nauczyciel Wincenty Zając. W dniu 9 lipca 1922 r. odbyło się poświęcenie i otwarcie obiektu, który ostatecznie kosztował ponad 2 miliony marek. Wykańczanie i wyposażanie schroniska trwało aż do 1929 r.


W czasie okupacji w schronisku gospodarowali Niemcy. Z zawieruchy II wojny światowej schronisko wyszło mocno zdewastowane. 15 maja 1945 r. Karol Kaleta i Jerzy Bogucki, późniejsi członkowie nowego zarządu cieszyńskiego PTT, zastali salę jadalną schroniska zasłaną grubą warstwą nawozu po stacjonujących tu koniach. Zaangażowany dozorca zapobiegł rozgrabieniu schroniska i w następnym roku wróciło ono do służby. W latach 1962–1965 schronisko zostało gruntownie wyremontowane i zmodernizowane (doprowadzono energię elektryczną, wodę, wykonano centralne ogrzewanie).


Schronisko położone jest na grzbiecie Pasma Czantorii, którym biegnie m.in. granica polsko-czeska. Przy budynku schroniska istniało do 2007 r. turystyczne przejście graniczne. Przy schronisku znajduje się węzeł szlaków turystycznyc"
3. Schronisko PTTK na Stożku - Stożek Wielki

szlak : niebieski (czas przejścia: 5 min ; długość odcinka: 0,4 km ,

dystans w górę: 0,4 km ( 100 %),

 

 
4. Stożek Wielki - Stożek Mały

szlak : zejście ze Stozka wzdłuż granicy (bez szlaku) później szlak czerwony (czas przejścia: 15 min ; długość odcinka: 1,6 km ,

dystans w górę: 0,4 km ( 25 %), w dół: 1,2 km ( 75 %)

 

 
5. Stożek Mały - Schronisko na Soszowie

szlak : czerwony (czas przejścia: 30 min ; długość odcinka: 3,3 km ,

dystans w górę: 1,45 km ( 44 %), w dół: 1,85 km ( 56 %)

 

"Soszów Wielki (czes. Velký Šošov; 886 m n.p.m.) – szczyt górski w Paśmie Czantorii w Beskidzie Śląskim. Grzbietem przez szczyt biegnie granica państwowa pomiędzy Polską a Czechami.


Leży pomiędzy szczytami Cieślara na południu i Małego Soszowa na północy. Wierzchowina szczytowa spłaszczona i wyciągnięta w kierunku zachodnim. Stoki zachodnie dość strome, rozczłonkowane dolinkami kilku cieków wodnych, opadają do doliny Głuchówki, już po stronie czeskiej. Stoki wschodnie strome, opadają ku zamknięciu doliny Jawornika.


Pod szczytem górne stacje wyciągów narciarskich Stacji Narciarskiej Soszów (patrz niżej). Na grzbiecie granicznym, nieco na północ od szczytu, znajduje się pensjonat górski ""Zagroda Lepiarzówka"". Również na grzbiecie, ok. 500 m na północ od szczytu, stoi prywatne schronisko turystyczne zbudowane w 1932 roku. Obok schroniska znajduje się węzeł szlaków turystycznych prowadzących w kierunku Czantorii Wielkiej i Stożka oraz m.in. do Wisły Jawornik. Przez szczyt przebiega Główny Szlak Beskidzki.
6. Schronisko na Soszowie - Wisła Jawornik

szlak : niebieski (czas przejścia: 65 min ; długość odcinka: 3,5 km ,

dystans w górę: 0,2 km ( 6 %), w dół: 3,3 km ( 94 %)

 

 
7. Jawornik - Wisła PKP

szlak : niebieski (czas przejścia: 50 min ; długość odcinka: 3,3 km ,

dystans w górę: 1,45 km ( 44 %), w dół: 1,85 km ( 56 %)

 

 
8. Wisła PKP - rondo przy stacji Orlen(skrzyżowanie DK 941 i 942)

szlak : trasa spacerowa - bulwarem przy Wiśle (czas przejścia: 30 min ; długość odcinka: 1,8 km ,

dystans w górę: 1,2 km ( 67 %), w dół: 0,6 km ( 33 %)

 

 
9. rondo - powrót na parking

szlak : żółty (czas przejścia: 40 min ; długość odcinka: 2,28 km ,

dystans w górę: 1,76 km ( 77 %), w dół: 0,52 km ( 23 %)

 

 
 

#### Mapka podglądowa 

Wiecej MAP:  przebieg, wysokość, nachylenie,

 

 

 

 
 
## Serwis pogodowy: KRAJOWY INSTYTUT METEOROLOGII
  


 

 

 

 

 

 

Kategorie wpisu: beskid śląski
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Opisy dla poszczególnych punktów trasy zaczerpnięte z Wikipedii
zdjęcia,wyliczenia tras - własne..

Ja na Facebooku


Instagram


Pogoda

temperatura
ciśnienie

Ostrzeżenia meteo

prognoza ostrzeżeń meteo na najbliższe 24h 
Ostrzeżenia meteo dla Polski i Europy - serwis meteoalarm

Warunki śniegowe