56. Korbielow- Hala Miziowa- Pilsko

komentarzy: 0

 ### Statysttyki trasy :  Dystans: 17,5 km ;  Czas trwania: 5 h 50 min ;  Średnia prędkość: 2,99 km/h ;  Przewyższenie: 1 111,86 m

 
  • 1. Korbielów - Przeł. Przysłopy

 szlak niebieski (przebyty dystans:2,4km; czas przejścia: 40min)

Korbielów jest kameralną miejscowością turystyczną położoną na krańcu południa Polski, na zboczach masywu góry Pilsko (1557m n.p.m.) w Beskidzie Wysokim (Żywieckim). Sąsiaduje z Orawą(Słowacja), która leży u podnóża Babiej Góry (1725m n.p.m.).

Na terenie Korbielowa znajduje się Sanktuarium poświęcone Matce Bożej Pani Korbielowskiej (Kościół i parafia pw. NMP Królowej Aniołów), którym opiekuje się Zakon Dominikanów.

W latach 1995–2007 na korbielowskiej Przełęczy Glinne działało drogowe (ruch pieszy i samochodowy) przejście graniczne naSłowację Oravská Polhora – Korbielów zlikwidowane po wejściu Polski do Układu z Schengen.W Korbielowie znajduje się jeden z większych ośrodków narciarskich w Polsce: na zboczach Pilska zbudowano w latach 80. XX wiekuOśrodek Narciarski Pilsko. Tuż obok znacznie mniejszy ośrodek: Kolej Baba. Każdy z tych ośrodków dysponuje 1 wyciągiem krzesełkowym, ale w ON Pilsko istnieje ponadto cały kompleks wyciągów orczykowych, prowadzących na sam szczyt góry, co czyni ten ośrodek najwyżej położonym ośrodkiem narciarskim w Polsce, poza Kasprowym Wierchem  • 2. Przeł. Przysłopy - Gawory: 

 szlak czarny (przebyty dystans: 2km; czas przejścia: 60min)

 


  • 3. Gawory - Hala Miziowa: 

 szlak zielony(przebyty dystans: 2,4km; czas przejścia: 60min)

Nazwa "hala" związana jest z prowadzoną tu kiedyś intensywną gospodarką pasterską (szałaśnictwem) i nie ma nic wspólnego z haląrozumianą jako piętro roślinne w górach. W 1930 teren ten należał do 30 właścicieli z Korbielowa. Jednym z nich był Mizia i od jego nazwiska pochodzi nazwa polany. 

Większa część polany pokrywa rozległe spłaszczenie stokowe, powstałe w przeszłości w wyniku depozycji materiału dużego osuwiska. Powyżej znajduje się rozległa, płytka nisza osuwiskowa. Na obszarze Hali Miziowej znajduje się wał osuwiskowy – miejsce akumulacjimateriału skalnego. Dawniej formy te uważano za polodowcowe, obecnie jednak przyjmuje się, że to typowe osuwisko, przemodelowane w plejstocenie przez pola firnowe lub wieloletnie płaty śniegu. Z rzadkich w Polsce roślin występuje tojad morawski[3].

Wspomniane osuwisko zaburzyło pierwotne stosunki wodne w tej części stoku Pilska, tworząc szeroką, bezodpływową misę. Na skutek tego w obrębie polany powstało duże torfowisko wysokie o długości ok. 100 m i miąższości przekraczającej 3 m oraz dwa mniejsze. Torfowiska te charakteryzują się interesującą roślinnością, wśród której spotkamy czosnek niedźwiedzitojad mocnyniebielistkę trwałąi in.

Do Hali Miziowej przylegają jeszcze dwie inne hale: Hala Cebulowa i Hala Słowikowa.

Hala Miziowa jest dużym ośrodkiem ruchu turystycznego i narciarstwa. W 1929 wybudowano tutaj Schronisko PTTK na Hali Miziowej, które spłonęło w 1953, później w pobliżu wzniesiono tymczasowe schronisko PTTK, istniejące do 2003, kiedy to wzniesiono nowy murowany budynek. Znajduje się tutaj również budynek GOPR i stacja meteorologiczna IMGW. Z Hali prowadzą wyciągi orczykowe na Pilsko, jest ona również węzłem szlaków turystycznych, stąd duży całoroczny ruch turystyczny na jej obszarze.W pobliżu (0:15 h, przy zielonym szlaku znajduje się baza namiotowa na Hali Górowej

 


  • 4. Hala Miziowa - Góra Pięciu Kopców:  

 szlak żółty (przebyty dystans: 1,4km; czas przejścia: 45min)

 Góra Pięciu Kopców (1543 m) – niższy wierzchołek Pilska w Grupie Pilska w Beskidzie Żywieckim. Znajduje się w grzbiecie Babia Góra – Trzy Kopce, przez który przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiego od Morza Czarnego. Jest rzadkim przypadkiem, że główny grzbiet i główny wododział nie biegną tutaj przez najwyższy szczyt, którym jest Pilsko (1557 m), lecz przez niższe wzniesienie w jego północnym grzbiecie. Góra Pięciu Kopców tworzy rozległą platformę szczytową, podobnie jak Pilsko częściowo porośniętą kosodrzewiną, a częściowo wysokogórskimi halami i pokrytą rumowiskiem skalnym. Po II wojnie światowej była najwyższym punktem, na który mogli wejść turyści z Polski; wejście na Pilsko było zakazane i było surowo karane jako przekroczenie granicy państwowej. Później utworzono tutaj turystyczne przejście graniczne. Obecnie Góra Pięciu Kopców jest węzłem szlaków turystycznych, a wejście z niej na Pilsko odbywa się bez żadnych ograniczeń. Panorama widokowa jest nieco inna, niż z Pilska; lepsza na stronę północną, gorsza na południową. Pomiędzy Górą Pięciu Kopców a Pilskiem znajduje się na wysokości 1550 m jedno z najwyżej w Beskidzie Żywieckim położonych źródeł (wyżej jest tylko źródło na Babiej Górze). Należy od szlaku turystycznego w połowie podejścia z Góry Pięciu Kopców na Pilsko przejść na prawo około 20 m trawnikiem wśród kosodrzewiny. Źródło wypływa ze szczeliny między skałami, a jego woda wkrótce niknie w trawnikach

!

Pod szczytem Pilska, przy żółtym szlaku prowadzącym na szczyt z Hali Miziowej, znajduje się grób żołnierza straży granicznej Basika. Poległ on 1 września 1939 roku i jak twierdzą niektórzy, był pierwszą ofiarą II wojny światowej.

!

  • 5. Góra Pięciu Kopców - Pilsko:    

 szlak zielony (przebyty dystans:0,5km; czas przejścia: 10min), 

Pilsko (słow. Pilsko) – drugi po Babiej Górze co do wysokości szczyt górski w Beskidzie Żywieckim.Przez grzbiet Pilska przebiega granica polsko-słowacka oraz Wielki Europejski Dział Wodny oddzielający zlewnię Morza Bałtyckiegood Morza Czarnego. Właściwy szczyt masywu (Pilsko 1557 m) nie znajduje się jednak w tym grzbiecie, lecz w jego bocznej odnodze, która poprzez przełęcz Mechy, szczyt Mechy i dalsze wierzchołki opada w południowym kierunku do Kotliny Orawskiej na Słowacji. W grzbiecie wododziałowym i zarazem na granicy polsko-słowackiej znajduje się natomiast niższy wierzchołek – Góra Pięciu Kopców(1543 m), położony około 200 m na północ od głównego wierzchołka. Istnieje kilka teorii dotyczących pochodzenia nazwy Pilsko. Może ona pochodzić od dawnej, pojawiającej się w XVIII-wiecznych dokumentach nazwy podszczytowej hali Pielsko, ta zaś od nazwiska właściciela, Piela. Może też pochodzić od dawnego określenia miejsca "piłowania" czyli pozyskiwania drewna. Ludowy przekaz wiąże nazwę z "opijaniem się" orawskich zbójników, którzy mieli zbierać się na szczycie. Taką wersję podaje wójt Żywca A. Komoniecki w swoim "Dziejopisie żywieckim" Po raz pierwszy w druku nazwę Pilsko podaje w 1721 r. ks. Gabriel Rzączyński, autor dzieła „Historia Naturalis Curiosa Regni Poloniae .... Był on także pierwszym odnotowanym zdobywcą tego szczytu. A. Siemionow zaś uważa, że nazwa Pilsko jest zniekształceniem słowackiej nazwy Polski (Poľsko). 
 
Kopuła szczytowa Pilska jest płaska i rozległa. Zbudowana jest z piaskowców magurskich. W górnych partiach występuje naturalnego pochodzenia kosodrzewina, stanowiąca w tym masywie najwyższe piętro roślinności. Szczyt porośnięty jest kępami kosodrzewiny, trawą, oraz pokryty rumoszem skalnym. Na najwyższej kulminacji, po stronie słowackiej, znajduje się ołtarz polowy i krzyż ustawione przez mieszkańców orawskiej wsi Mútne (Słowacja). Corocznie w lipcu proboszcz z Mutnego odprawia tutaj mszę świętą.
 
Szczyt jest bardzo popularnym wśród turystów miejscem widokowym, z szeroką panoramą na Beskidy ZachodnieTatry, góry Słowacji, a przy doskonałej widoczności także na wschodnie szczyty Sudetów. Północne stoki masywu Pilska są bardzo popularne również zimą wśród
narciarzy. 

Na stokach opadających w stronę Korbielowa zimą działają m.in. dwa ośrodki narciarskie:

  • jeden z większych ośrodków w Polsce, Ośrodek Narciarski Pilsko w Korbielowie, najwyżej – poza Kasprowym Wierchem – położony ośrodek narciarski w Polsce, z 10 wyciągami, w tym 1 wyciągiem krzesełkowym (z Korbielowa Kamiennej na Halę Szczawiny) i prawie 20 km tras narciarskich
  • ośrodek Kolej Baba w Korbielowie Kamiennej, tuż przy dolnej stacji ośrodka Pilsko, również z 1 wyciągiem krzesełkowym.

Wyciągi orczykowe i trasy zjazdowe wybudowano na przełomie lat 80 i 90, w tym celu wycięto 10,5 hektarów lasów oraz 0,25 hektarakosodrzewiny. Przeciwko dewastacji przyrody na Pilsku protestowało w latach 90. kilka organizacji pozarządowych między innymiPracownia na rzecz Wszystkich IstotLiga Ochrony PrzyrodyPolski Klub Ekologiczny, kilka organizacji czeskich i słowackich, organizacje te założyły koalicję na rzecz Pilska. Efektem tych działań było uzyskanie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnegonakazującego rozebranie nielegalnych wyciągów nr 8 i 9 do końca 2005 r. oraz wykonanie ekspertyzy naukowej, która wprowadziła ograniczenia w użytkowaniu tras i wyciągów (zakaz jeżdżenia po kosodrzewinie i na terenie rezerwatu ścisłego po stronie słowackiej, użytkowanie tras zależne od grubości pokrywy śnieżnej)[5].

U podnóża kopuły szczytowej (ok. 1270 m n.p.m.) na Hali Miziowej znajduje się schronisko PTTK oraz węzeł szlaków turystycznych. Rozległa kopuła szczytowa Pilska podczas złej widoczności jest mylna orientacyjnie. Zimą 1980 we mgle zagubiła się tutaj grupa sportowców z trenerem, w wyniku czego trzech młodych ludzi zginęło z wyczerpania

 

  • 6. Pilsko - Hala Miziowa:    

 szlak czarny (przebyty dystans:1,8km; czas przejścia: 40min)

 


  • 7. Hala Miziowa - Korbielów:    

 szlak zielony (przebyty dystans:5,2km; czas przejścia: 90min)
  • 8. Korbielów(wzdłuż drogi 945 na parking)

 szlak czarny (przebyty dystans:1,5km; czas przejścia: 15min)

 
 
 
 

 

Zobacz Album GALERIA TRASY

 

Wiecej MAP: pozostałe oznaczone ścieżki w okolicy, przebieg, wysokosci, nachylenie, speed ;)

 

 


 
 

 


  

 

 

 

TU: Strona Zewnętrzna

 

 

 

Kategorie wpisu: beskid żywiecki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Opisy dla poszczególnych punktów trasy zaczerpnięte z Wikipedii
zdjęcia,wyliczenia tras - własne..

Ja na Facebooku


Instagram


Pogoda

temperatura
ciśnienie

Ostrzeżenia meteo

prognoza ostrzeżeń meteo na najbliższe 24h 
Ostrzeżenia meteo dla Polski i Europy - serwis meteoalarm

Warunki śniegowe