39. Szczyrk/Buczkowice - Skrzyczne - Barania Góra - powrót przez Szczyrk

komentarzy: 0

## Statystyki trasy: dystans:37.74 km; czas trwania: 10:58:27; średnia prędkość: 3,43 km/h;Średnia wysokość: 926.52 m; Najniższy punkt: 423.6 m; Najwyższy punkt: 1251.7 m; Maksymalna różnica: 828.1 m; Stopień trudności: Trudny
  • 1. Buczkowice - Becyrek: samochód parkujemy przy Urzędzie Gminy parking jest tu dość obszerny... i jest bezpłatny.. odnajdujemy most na rzece Żylica (przejeżdzalismy przez niego) przy wejściu do parku na tablicy informacyjnej odnajdujemy oznaczenie szlaku czerwonego - poczatek szlaku.. rozpoczynamy wycieczkę - szlak czerwony (czas: 100min; długość: 5,3km)...
CIEKAWY PUNKT ODCINKA - Kościół parafialny Przemienienia Pańskiego: 
Historia kościoła sięga końca XIX w. 17 października 1898 r.w miejscowej kapliczce znajdującej się w pobliżu kościoła, odbyło się nabożeństwo dziękczynne za pomyślny i urodzajny rok. Zebrana w czasie uroczystości ofiara została przeznaczona na budowę Domu Bożego. Od tego momentu przez 10 lat zbierano systematytycznie i planowo fundusze. W 1900 r.dwaj gospodarze z Buczkowic, Jakub Kozioł i Józef Kubica, podarowali swoje parcele pod budowę świątyni, dzięki zaś staraniem parafian starosta powiatowy, Biesiadecki, zezwolił na budowę kościoła i zbieranie na ten cel składek po całym powiecie. Fundusz budowy rósł więc szybko. Ofiarni ludzie składali również materialne ofiary (drzewo, deski, kamienie, wapno, cegły).
11 czerwca 1901 r.został położony kamień węgielny pod lewy filar wieży i rozpoczęła się trwająca do 1904 r.żmudna budowa. W1905 r. rozpoczęto przygotowania do uroczystości poświęcenia kościoła.
7 maja 1905 r.w niedzielę,przy bardzo licznym udziale wiernych z Buczkowic i okolic, w obecności okolicznego duchowieństwa i przedstawicieli władz państwowych, ks. Jan Miodoński, proboszcz z Łodygowic (parafii, do której gmina Buczkowice należała) dokonał ceremonii poświęcenia. Patronem kościoła został św. Stanisław biskup - męczennik. W związku z tym już w następny dzień miał miejsce po r aż pierwszy odpust w tutejszej świątyni. Drugi odpust został naznaczony na uroczystość Przemienienia Pańskiego (przywilej przeniesiony z kapliczki,w której od 1860 r.miały miejsce nabożeństwa).
Do sierpnia 1908 r.w nowo wybudowanym kościele nabożeństwa odbywały się nieregularnie, a przewodniczyli im duchowni z Łodygowic. 29 sierpnia 1908 r. do Buczkowic przybył pierwszy stały duszpasterz ks. Andrzej Lenart.
Lata 1908 do 1939 r. to okres stopniowego wyposażenia kościoła (budowa ołtarzy zakupienie organów, sprawienie metalowego tabernakulum). W1922 r.miała miejsce w tutejszym kościele pierwsza wizyta kanoniczna, którą przeprowadził Książe Biskup Adam Stefan Sapieha. W trudnych latach okupacji budowla bardzo ucierpiała. Na skutek dramarycznych działań wojennych od 1 lutego do 5 kwietnia 1945 r. nie odprawiano w niej żadnych nabożeństw. Po wyzwoleniu bardzo zniszczony kościół odremontowano ponadto zelektryfikowano i pomalowano.
W latach 1957 do 1977 r. w dalszym ciągu urządzano wnętrze świątyni (nowe konfesjonały, ławki) a także otynkowano ją i pomalowano blachę na dachu. Jednakże dachy wieży i kościoła jak również wykonany z drewna sufit spróchniałe, dlatego paraf ia zwróciła się do władz państwowych z prośbą o zezwolenie na remont i rozbudowę świątyni. W roku 1984 otrzymano zgodę i wówczas zatwierdzone zastałe plany rozbudowy kościoła. Przystąpiono do wyrobu cegły i jej wypału.
W 1986 r. rozpoczęto budowanie prezbiterium, nawy poprzecznej i zakrystii. W 1988 r. dokona.no rozbiórki starego prezbiterium i przystosowano nową część do kultu religijnego. Prace przeniosły się teraz do starej części kościoła, z którego pozostały tylko mury i nawa od strony wieży. Zdjęto bowiem spróchniały drewniany sufit, dokonano rozbiórki całego dachu i połowy wieży. Następnie nadmurowano ściany położono nowy sufit, zbudowano nowy chór i wszystko zharmonizowano z całością.
Nadbudowano również wieżę, która została podniesiona o 11 metrów i założono na niej, jak i na całym kościele nowy dach.
Na Święta Bożego Narodzenia 1989 r.położeniem posadzki w całym kościele i na chórze,ukończono prace przy rozbudowie świątyni.
5 maja 1990 r. ks. kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski, dokonał poświęcenia kościoła i odsłonił usytuowane w przedsionku kościoła epitafium poświęcone pamięci - buczkowickiego rodaka - ks. biskupa Jana Pietraszki.
W latach 1991 - 1994 nadał upiększano świątynię. Zakupiono 4 żyrandole, które umieszczono pod chórem, dokonano konserwacji dachu i upiększono wnętrze kościoła obrazami Matki Boskiej Częstochowskiej, św. Brata Alberta i św. Antoniego pędzla naszego rodaka - Mariana Namysłowskiego oraz kopią obrazu Matki Boskiej Kalwaryjskiej krakowskiego artysty - Kumali. Wykonane także zostały kinkiety podświetlające stacje Drogi Krzyżowej i po raz drugi w dziejach świątyni wyremontowano ołtarz główny.
W dniu 10 kwietnia 1994 r. istniejący od 89 lat kościół został konsekrowany przez J.E. ks. bpa Tadeusza Rakoczego - Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej w obecności 60 kapłanów przy bardzo licznym udziale wiernych.
Po tej podniosłej uroczystości budowla sakralna wzbogaciła się o kolejne 4, duże, żyrandole zakupione i sprowadzone ze Lwowa.
W sierpniu 1998 r. z okazji zbliżającej się 14 września uroczystości nawiedzenia parafii przez kopię Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej parafianie ufundowali nowy ołtarz główny. Znajdujący się w prezbiterium obraz Przemienienia Pańskiego namalowała Agnieszka Drwal-Dziurawiec - artystka z Tarnowa.
W 1999 r. podczas rekolekcji wielkopostnych wprowadzono nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i wówczas świątynię przyozdobił przepiękny wizerunek tejże Matki Boskiej. W tym także roku ponownie odmalowano kościół wewnątrz.
W roku - 2000 - Jubileuszowym na wieży kościoła zainstalowano zegar satelitarny, ponadto wykonano prace konserwatorskie przy drzwiach kościoła i Krzyżu Misyjnym oraz zakupiono 40 nowych ławek.
Lata 2001-2004 to okres konserwacji tynków na zewnątrz kościoła,zakupienie 2 nowych konfesjonałów, odnowienie starych ławek i ułożenie kostki brukowej na alejce wiodącej z ulicy głównej do kościoła.
Wielkim przedsięwzięciem parafian było zakupienie i sprowadzenie z Niemiec do świątyni organów piszczałkowych. Od 2004 r. trwała systematyczna zbiórka na ten cel. Wysiłek został uwieńczony sukcesem i 9 czerwca 2005 r.zmontowane organy zostały poświęcone przez ks.bpa ordynariusza Tadeusza Rakoczego. Po Mszy św. odbył się koncert organowy w wykonaniu Marka Stefańskiego - profesora krakowskiej Akademii Muzycznej.
W tym samym roku odnowiono też stacje Drogi Krzyżowej w pracowni Agnieszki Drwal -Dziurawiec.
Troska o wygląd kościoła i wzbogacanie jego wystroju trwa cały czas. Dowodem tego są m.in. piękne figury św. Wojciecha i św. Stanisława ozdabiające prezbiterium czy nowe konfesjonały.

Przed kościołem znajduje się kopiec wzniesiony w roku 1910 przez mieszkańców Buczkowic ku chwale zwycięzców spod Grunwaldu w pięćsetną rocznicę bitwy z Krzyżakami.

"Znaj historię narodu twego, abyś mógł skutecznie go bronić przed potwarzą obcych "
(z przykazań narodowych) 
 
  • 2. Becyrek - Skrzyczne: szlak zielony (czas:100min; długość: 2,7km)...
Skrzyczne (1257 m n.p.m.) – najwyższy szczyt w grupie górskiej Beskidu Śląskiego w Zewnętrznych Karpatach Zachodnich wPolsce. Jako najwyższy szczyt Beskidu Śląskiego Skrzyczne należy do Korony Gór Polski.Według rozpowszechnionego podania, przytoczonego w XVIII w. w "Dziejopisie Żywieckim" przez ówczesnego wójta żywieckiego,Andrzeja Komonieckiego, nazwa góry (Skrzyczne lub Skrzecznia) ma pochodzić od skrzeczenia żab, które w wielkiej ilości zamieszkiwały staw, kiedyś istniejący podobno w kotle (rzekomo polodowcowym) między Skrzycznem a Małym Skrzycznem.Na szczycie Skrzycznego znajduje się schronisko PTTK, basen dla dzieci, ścianka wspinaczkowa, strzelnica (łuk, wiatrówka) i boisko. Można tam wjechać dwuodcinkowym wyciągiem krzesełkowym ze Szczyrku. Na zboczach góry znajdują się trasy narciarskie o różnym stopniu trudności należące do Ośrodka Narciarskiego COS (m.in. trasa FIS) i łącznej długości 14 km. Przez Skrzyczne przechodzi też wiele szlaków turystycznych (np. na Baranią Górę) – pieszych i rowerowych (również wyczynowychDownhill, na których odbywały się między innymi zawody Pucharu Polski). Ponadto szczyt Skrzycznego ze strony wschodniej (odJeziora Żywieckiego) jest znakomitym startowiskiem dla miłośników paralotni..
 
  • 3. Skrzyczne - Malinowska Skała: szlak zielony (czas: 65min; długość: 4,3km)...
 
 
  • 4. Malinowska Skała - Gawlasi: szlak zielony (czas: 40min; długość: 2km)...
 
 
  • 5. Gawlasi - Magurka Wiślańska: szlak zielony (czas: 45min; długość: 1,5km)...
 
 
  • 6. Magurka Wiślańska - Barania Góra: szlak zielony (czas: 60min; długość: 2,3km)...
Barania Góra – kopulasty szczyt o wysokości 1220 m n.p.m. w południowo-wschodniej części Beskidu Śląskiego, drugi (poSkrzycznem) pod względem wysokości szczyt tego pasma. Jednocześnie jest najwyższym szczytem polskiej części Śląska Cieszyńskiego i polskiego Górnego Śląska.
 
  • 7. Barania Góra - Skrzyczne(schronisko PTTK): szlak zielony (czas: 210min; długość: 10,1km)...

Schronisko PTTK na Skrzycznem – górskie schronisko turystyczne należące do PTTK, położone na wysokości 1250 m n.p.m. tuż pod szczytem Skrzyczneo w Beskidzie Śląskim.

Dzieje schroniska sięgają lat międzywojennych, kiedy to Rudolf Urbanke zakupił od mieszkańców Lipowej parcelę na szczytowej polanie Skrzycznego i w 1933 r. wybudował na niej drewniane schronisko. Piętrowy budynek posiadał przed wojną 30 miejsc noclegowych, jednak swą architekturą zupełnie nie pasował do otoczenia. Zimą był odwiedzany głównie przez bielskich Niemców, którzy jeździli tu na nartach.

W czasie II wojny światowej schronisko zostało zajęte przez wojska niemieckie. Właściciel, będący Niemcem, mógł jednak nadal prowadzić działalność, z czego korzystało wielu narciarzy aż do 1944. Kiedy Urbanke został powołany do armii niemieckiej, obiekt prowadziła jego żona. W zimie 1945 r. przez kilka tygodni znajdował się on praktycznie na linii frontu.

Schronisko przetrwało wojnę, ale jego budynek został w poważnym stopniu zniszczony, a jego wyposażenie rozkradzione. W 1946roku schronisko jako mienie poniemieckie przejął bielski Oddział PTT, jednak obciążony kosztami odbudowy wielu innych schronisk nie dysponował on funduszami potrzebnymi do jego remontu. Budynek stał opuszczony i zagrożony zupełnym zniszczeniem. Dopiero w 1947 r. obiekt został przejęty przez Oddział Górnośląski PTTK, który przeprowadził pierwszy, niezbędny remont. W schronisku powstał bufet turystyczny, jadalnia oraz sala noclegowa. Po remoncie schronisko uroczyście otwarto w czerwcu 1950 roku. Od końca roku 1950 schronisko znajduje się w gestii PTTK.

Zakończenie budowy drugiego odcinka wyciągu krzesełkowego ze Szczyrku na Skrzyczne w roku 1960 r. znacznie zwiększyło nasilenie ruchu turystycznego w obiekcie. Dzięki temu również 31 grudnia 1960 r. do schroniska doprowadzono energię elektryczną. Liczba miejsc noclegowych w następnych latach wahała się w granicach 40-50.

Jesienią 1998 roku przystąpiono do remontu generalnego i modernizacji schroniska. Budynek został pokryty nowym, spadzistym dachem, pod którym uzyskano użytkowe poddasze. Poszerzono parter, od strony wejścia dobudowano zadaszenie, a z boku taras. Zdecydowanie podniesiony został standard wyposażenia pokoi (węzły sanitarne) kosztem zmniejszenia ilości miejsc noclegowych.

 
  • 8. schronisko PTTK - Becyrek: szlak zielony (czas: 50min; długość: 2,5km)...
 
 
  • 9. Becyrek - Szczyrk: szlak zielony (czas: 50 min; długość: 2,8km)...
 
 
  • 10. Szczyrk - Buczkowice: trasa własna - początkowo wzdłuż głównej drogi (długość: 2km) , przy polu namiotowym odbijamy na most na rzece Żylicy - kolejne kilometry do samego parkingu podążamy wzdłuż ściezki rowerowej(długość: 2,5km)
 
 
 

 

 

Zobacz Album GALERIA TRASY

 

 

 

Wiecej MAP: pozostałe oznaczone ścieżki w okolicy, przebieg, wysokosci, nachylenie

 


 
 

 


  

 

 

Zobacz cały szlak: Strona Zewnętrzna

 

 

 

Kategorie wpisu: beskid żywiecki
« powrót

Dodaj nowy komentarz

Opisy dla poszczególnych punktów trasy zaczerpnięte z Wikipedii
zdjęcia,wyliczenia tras - własne..

Ja na Facebooku


Instagram


Pogoda

temperatura
ciśnienie

Ostrzeżenia meteo

prognoza ostrzeżeń meteo na najbliższe 24h 
Ostrzeżenia meteo dla Polski i Europy - serwis meteoalarm

Warunki śniegowe