Ciekawe miejsca

 Jestem w trakcie aktualizacji informacji

1. Góra św. Anny

2012-01-08 17:41:23, komentarzy: 0

Góra Św. Anny jest położona około 35 km na południowy-wschód od Opola. Wznosi się na wysokość 406 metrów n.p.m. Góra Św. Anny jest wyjątkowym miejscem co najmniej z kilku powodów:
- jest to miejsce święte, do którego pielgrzymują tysiące wiernych z całego kraju i zagranicy, 
- jest to wygasły wulkan sprzed milionów lat, 
- jest to miejsce bohaterskich walk Powstańców Śląskich. 
Dzięki swym unikalnym walorom Góra Świętej Anny w dniu 14 kwietnia 2004 roku została uznana za pomnik historii i tym samym znalazła się na liście najcenniejszych obiektów i zabytków w Polsce.

 

 

 

Kościół/Bazylika

Pierwotny gotycki kościół pątniczy św. Anny został ufundowany przez Krzysztofa i Mikołaja Strzałów w latach 1480-1516. W 1655 roku został przekazany franciszkanom . Przebudowywany był wielokrotnie w stylu barokowym.

 

W II poł. XIX wieku dobudowano wieżę zegarową i przedsionek kościoła. W 1980 roku, w 500-lecie istnienia sanktuarium, został wyniesiony do godności bazyliki. 

Pozostałe ciekawe zdjęcia : 1, 2, 3, 4

 

Kościół jest jednonawowy, złożony z prezbiterium, przy którym znajduje się zakrystia i nowa kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej(1980) oraz szerszej czworobocznej nawy na planie zbliżonym do trapezu, zamkniętej XIX-wieczną kruchtą od zachodu.

Pod prezbiterium znajduje się krypta grobowa z trumnami z XVIII i XIX w. głównie okolicznych przedstawicieli rodów szlacheckich.

Wnętrze nakryte sklepieniem kolebkowo-krzyżowym (w prezbiterium) i kolebkowym z lunetami (w nawie), o ścianach ożywionych pilastrami z bogatą dekoracją głowic.

Wystrój bazyliki jest barokowy i niezwykle bogaty. Na szczególną uwagę zasługują malowidła ścienne na sklepieniach, otoczone dekoracją stiukową ze scenami m.in. z życia św. Anny i historii klasztoru.

W centralnym punkcie sanktuarium - w ołtarzu głównym - znajduje się (od 1898 r.) bardzo cenna gotycka figura -relikwiarz św. Anny Samotrzeciej.

 

Do interesujących elementów wystroju należą też barokowe XVIII-wieczne obrazy w ołtarzach bocznych, organy z 1938 r. ze stylizowanym prospektem o charakterze rokokowym i witraże współczesne. W okresie Bożego Narodzenia kościół zdobi imponująca szopka z końca XIX w.

 

Podczas swojej drugiej pielgrzymki do ojczyzny kościół odwiedził papież Jan Paweł II (ten fakt upamiętnia marmurowa tablica na filarze prezbiterium).

 

 

Grota Lurdzka. 

Grota Lurdzka usytuowana jest w dolinie w sąsiedztwie kościoła, u stóp zbocza, w miejscu dawnego, zasypanego kamieniołomu bazaltu.

 

Wzniesiona została z wapiennych głazów w latach 1912-1914 wg projektu Wilhelma Bauma na wzór groty w Lourdes, z figurą Matki Bożej w głównej niszy. Ponieważ kościół św. Anny nie jest w stanie pomieścić wielu tysięcy pielgrzymów, główne uroczystości często mają swoje miejsce właśnie w malowniczo usytuowanej Grocie Lurdzkiej. Przed grotą znajduje się duży plac, na którym gromadzą się wierni odwiedzający sanktuarium św. Anny.

Tu również odbywa się uroczysta msza pielgrzymów zmierzających pieszo na Jasną Górę. Grota otoczona jest 14 kaplicami - skalnymi grotami, zbudowanymi w latach 1914-15 przez V. Orfa. Umieszczono w nich płaskorzeźby(pozostałe zdjęcia: 1, 2) - stacje Drogi Krzyżowej 

 

 

 

Zespół kaplic kalwaryjskich. 

Na początku XVIII wieku na zboczach Góry Św. Anny wybudowano zespół kaplic kalwaryjskich (pozostałe zdjęcia: 12, 3, 4) , w skład którego wchodzi obecnie 37 kaplic oraz 3 kościoły. Aby przejść wszystkie stacje Męki Pańskiej należy pokonać drogę ponad 6 kilometrów, droga choć bardzo malownicza prowadzi przez wiele wzniesień, czasami bardzo stromych. Kalwaria została wzniesiona staraniem Jerzego Adama de Gaschin. Pierwotnie powstały trzy duże i 30 małych kaplic Męki Pańskiej, a w późniejszym czasie pozostałe. Kaplice kalwaryjskie poświęcono i przekazano franciszkanom w dniu uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego w 1764 roku.

 

 

 

 

Ołtarz papieski.

21 czerwca 1983 roku Papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski odwiedził Górę Św. Anny. Spotkanie z Ojcem Świętym i mszę świętą wstępnie planowano przygotować w amfiteatrze, jednak spodziewano się olbrzymiej liczby wiernych i zdecydowano później, aby przenieść je nieopodal bazyliki na błonię. Ówczesnego, słonecznego dnia zebrało się tam około miliona pielgrzymów, a Papieża wysiadającego z helikoptera przywitał ksiądz Biskup Alfons Nossol.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia w kościele św. Anny ufundowano specjalną tablicę, którą zamontowano na jednym z filarów prezbiterium. Do dziś na błonii pozostała część ołtarza, obok niego znajdują się tablice, w których umieszczono kilkanaście zdjęć z opisami tamtego wielkiego spotkania.
Amfiteatr i Pomnik Czynu Powstańczego 

Gdy Góra Św. Anny znajdowała się jeszcze w rękach III Rzeszy, dokładniej rzecz ujmując - w latach trzydziestych ubiegłego wieku, hitlerowcy zapragnęli stworzyć ogromny amfiteatr, gdzie mogłyby odbywać się wielkie wiece polityczne, a także wybudować mauzoleum dla uczczenia poległych Niemców. Tak też i uczynili, w miejscu dawnego kamieniołomu w roku 1938 ukończono budowę tegoż amfiteatru(pozostałe zdjęcia: 1). Według różnych źródeł może on pomieścić od 30 do 100 tysięcy widzów, to czyni go jednym z największych w Europie. Warto tu zaznaczyć, iż w ówczesnym okresie należał on do grona największych amfiteatrów na świecie i wyróżniał się znakomitą akustyką.

W mauzoleum - które z wyglądu przypominało wieżę czołgu - znajdowały się prochy niemieckich żołnierzy biorących udział w III Powstaniu Śląskim. Jesienią 1945 roku, po przegranej przez hitlerowców drugiej wojnie światowej, mauzoleum zostało wyburzone. W jego miejscu Polacy wybudowali Pomnik Czynu Powstańczego, który został zaprojektowany przez Xawerego Dunikowskiego. Uroczystego odsłonięcia pomnika dokonano dnia 19 czerwca 1955 roku.

Pomnik Czynu Powstańczego składa się z czterech pylonów, które łączą się architrawem. Wewnątrz pomnika umiejscowiony jest znicz ze spiżową miednicą. Na ścianach pylonów znajdują się cztery rzeźby, które przedstawiają: górnika, rolnika, hutnika oraz Ślązaczkę z dzieckiem na ręku. Natomiast architraw przyozdobiony jest ośmioma rzeźbami ludzkich głów. Pomnik znajduje się ponad 30 metrów nad główną sceną amfiteatru, a do jego budowy zużyto ponad pięć tysięcy ton różnych materiałów budowlanych.

 

Zobacz Album GALERIA:Góra św Anny« powrót

Dodaj nowy komentarz